Ogólne warunki zakupów (OWZ)

 


Warunki zakupów w sklepie tkaniny.net dotyczace osób prywatnych.
Zwracamy uwage na nastepujace warunki wzajemnie zawartej umowy o dostawie zamówionego przez panstwa towaru:

1.
Strona kontraktu jest

fabfab GmbH
Osterbrooksweg 35-45
D - 22869 Schenefeld
Niemcy

NIP: DE-815354207
HRA 6635 PI
Amtsgericht Pinneberg

(zwany dalej „fabfab”)

Na ten adres nalezy kierowac wszelkie reklamacje.

2.
Kazda podana cena zawiera wszystkie podatki oraz pozostale elementy ceny, z wyjatkiem kosztów zwiazanych z dostawa i wysylka.

Szczególowa tabele zawierajaca dostepne sposoby i koszty wysylki znajda panstwo tutaj.

Wieksze przesylki moga skladac sie z kilku paczek.
Dostawa do skrytki pocztowej nie jest mozliwa.

W przypadku dostawy do krajów spoza Unii Europejskiej powstaja dodatkowe oplaty zwiazane z clem, podatkami itp. Dalsze informacje na temat cla znajda panstwo na stronie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm oraz podatku obrotowego od przywozu: http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Post-Internet/Sendungen-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Zoll-und-Steuern/Internetbestellungen/internetbestellungen.html Clo w Szwajcarii: http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do.

Wyglad towarów przedstawionych w sklepie internetowym nie jest prawnie wiazaca oferta, lecz przykladowym nieobowiazujacym katalogiem online. Zlozenie wiazacego zamówienia towaru znajdujacego sie w koszyku nastepuje przez klikniecie na pole „Potwierdz zamówienie”. Potwierdzenie zlozonego zamówienia nastepuje wraz z przyjeciem zamówienia bezposrednio po wyslaniu automatycznej odpowiedzi e-mail.
Przez wyslanie potwierdzenia e-mailem zostala zawarta umowa kupna-sprzedazy.

Bledy w pisaniu oraz bledy rachunkowe upowazniaja nas do odstapienia od realizacji umowy.
Sklep ma prawo do odstapienia od realizacji umowy równiez w przypadku, gdy towar jest niedostepny.
W tym wypadku wplacona kwota za towar zostanie niezwloczenie zwrócona klientowi.

Tresc umowy jest zapisywana w naszej bazie danych. Dane dotyczace zamówienia oraz Ogólne warunki zakupów zostana przeslane panstwu e-mailem. Ogólne warunki zakupów sa dostepne równiez tutaj . Wczesniejsze zamówienia znajda panstwo w menu klienta.


Klient moze wybrac nastepujace formy platnosci:
- Zapłata z góry,
- obsluga platnosci PayPal,
- zaplata karta kredytowa (VISA, Master Card)


Naleznosc za towar nalezy zaplacic w momencie skladania zamówienia.
Dostawa nastepuje na adres podany przez klienta (jesli nie ustalono inaczej)
Ryzyko utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na kupujacego w momencie, gdy otrzymal przesylke, a takze w przypadku, gdy otrzymal tylko element dostawy czesciowej.
3. Próbki
Kazdy klient moze miesiecznie zamówic bezplatnie do 5 próbek.
Kazda nastepna próbka kosztuje 5 zł.
Ryczaltowy koszt dostawy odpada w przypadku zamówien zawierajacych wylacznie próbki.
Klient nabywa próbki wraz ze zlozeniem zamówienia.
W przypadku zamówień, które zawierają tylko próbki, pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 15 zł.
Wraz z zamówionymi próbkami otrzymają Państwo bon rabatowy na kwotę ryczałtową 15 zł.
 
4. Dostawa w jednym kawałku
Zamówiony towar w ilości od 0,5 do 5 m jest wysyłany w jednym kawałku. Zamówione tkaniny o długości ponad 5 m mogą zostać podzielone na kawałki. Jeżeli towar jest dostępny w ilości mniejszej niż 5 m, to przed wysyłką zamówienia otrzymasz informację na ten temat.

5.
Prawo odstąpienia od kupna

Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy kupna w ciągu czternastu dni bez konieczności podawania przyczyny wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi czternaście dni od dnia,
- w którym Państwo lub ustanowiona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest dostawcą, weszła w posiadanie towarów, o ile Państwo zamówili jeden lub kilka towarów w ramach jednego zamówienia i zostały one dostarczone jednocześnie;
- w którym Państwo lub ustanowiona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest dostawcą, weszła w posiadanie ostatniego towaru, o ile Państwo zamówili kilka towarów w ramach jednego zamówienia i zostały one dostarczone osobno;
- w którym Państwo lub ustanowiona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest dostawcą, weszła w posiadanie ostatniej części przesyłki lub ostatniej sztuki, o ile Państwo zamówili towar, który jest dostarczany w kilku częściach lub sztukach;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo

fabfab GmbH
Osterbrooksweg 35-45
D - 22869 Schenefeld
T: +49 (0)40 - 609 459 111
F: +49 (0)40 - 771 880 61
E-Mail: kontakt [at] tkaniny.net

poinformować nas o swoim zamiarze przez przesłanie jednoznacznego oświadczenia (np. listem, faksem lub e-mailem). Mogą Państwo użyć do tego celu załączonego wzoru formularza, który jednak nie jest obowiązkowy. (Mogą Państwo wypełnić wzór formularza lub inne jednoznaczne oświadczenie także w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej (http://www.tkaniny.net/about/withdrawal.htm) i przesłać je do nas. Po skorzystaniu z tej możliwości wyślemy Państwu natychmiast (np. przez e-mail) potwierdzenie o otrzymaniu Państwa oświadczenia o odstąpieniu).

Do zachowania okresu wypowiedzenia wystarczy, jeśli wyślą nam Państwo odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez upłynięciem terminu.

Konsekwencje odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od tej umowy kupna jesteśmy zobowiązani do natychmiastowego zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od Państwa, w tym kosztów dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Państwa innego rodzaju dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa proponowana przez nas). Zwrot płatności nastąpi najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymamy oświadczenie o odstąpieniu od umowy z Państwa strony. Zwrot płatności następuje za pomocą tego samego środka płatniczego, z którego skorzystali Państwo przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie dokonano innych ustaleń. Przy dokonaniu zwrotu płatności nie będą Państwo zobowiązani do ponoszenia jakichkolwiek opłat. Możemy odmówić zwrotu płatności do momentu, gdy otrzymamy z powrotem towary, lub gdy otrzymamy od Państwa dowód na to, że zostały one wysłane (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Muszą Państwo wysłać lub przekazać nam towary z powrotem natychmiast najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia przekazania nam oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest uznawany za zachowany, jeżeli wyślą Państwo towary przez upłynięciem czternastu dni. Bezpośrednie koszta zwrotu towarów są ponoszone przez Państwa.

Odpowiadają Państwo za jakąkolwiek utratę wartości towarów tylko wówczas, gdy utrata wartości jest konsekwencją obchodzenia się z towarami w sposób, który nie jest konieczny do sprawdzenia ich jakości, właściwości i funkcjonalności.

Wykluczenie lub wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy kupna nie obowiązuje w przypadku umów - o dostawę towarów, które nie są w gotowej formie, i których produkcja jest zależna od indywidualnego wyboru lub decyzji klienta tudzież musi być wyraźnie dopasowana do osobistych jego wymagań;
- o dostawę towarów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu, lub których data ważności może zostać szybko przekroczona;
- o dostawę napojów alkoholowych, których cena została ustalona przy zawarciu umowy, które jednak mogą zostać wysłane najwcześniej 30 dni po zawarciu umowy i ich aktualna wartość jest zależna od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
- o dostawę gazet, czasopism i magazynów za wyjątkiem umów abonenckich.
Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów
- o dostawę towarów zamkniętych, które po usunięciu zamknięcia po dokonaniu przesyłki ze względu na ochronę zdrowia lub higieny nie nadają się do zwrotu; o dostawę towarów, jeżeli zostały one po dostawie ze względu na swoje właściwości nierozdzielnie zmieszane z innymi towarami;
- o dostawę nagrań głosowych lub wizualnych lub oprogramowania komputerowego w zamkniętym opakowaniu, jeżeli zamknięcie zostało usunięte po dostarczeniu towaru
########### ###########

6. Gwarancja
Gwarancja na dostarczone towary udzielana jest zgodnie z przepisami ustawy, przy czym czas trwania obowiazku udzielania gwarancji jest ograniczony na 2 lata od momentu wyslania towaru.

7. Róznice w kolorach
Nie ponosimy odpowiedzialnosci za róznice w kolorach wynikle z porównania zdjec towaru zamieszczonych w Internecie oraz dostarczonego towaru.
W przypadku reklamacji zwracamy uwage na mozliwosc wczesniejszego zamówienia próbek.
Zwyczajowe w praktyce handlowej róznice w kolorach oraz niezgodnosci dotyczace struktury towaru miedzy dostarczona próbka i dostarczonym towarem, albo miedzy pojedynczymi dostawami, sa nieuniknione i nie stanowia wady.

8.
Aby zlozyc zamówienie w sklepie tkaniny.net, klient musi zaakceptowac nasze Ogólne warunki zakupów oraz je potwierdzic.
Tylko wtedy system sklepu internetowego pozwoli klientowi na registracje i tym samym na skladanie zamówien.

9. Prawna waznosc warunków kontraktowych oraz wlasciwy sad.
Obowiazuje wylacznie prawo niemieckie, wykluczone jest obowiazywanie Prawa kupna ONZ.
Wlasciwym sadem rozstrzygajacym spory z kupujacym/zamawiajacym jest, o ile dopuszczalne prawnie, Pinneberg.

10. Prawo zachowania tytulu wlasnosci
Dostarczony towar pozostaje wlasnoscia sklepu internetowego {shoptitel} do momentu calkowitej zaplaty wszystkich istniejacych roszczen wobec zamawiajacego.

11.
Wobec wszystkich stanów faktycznych, nie omówionych w niniejszych Ogólnych warunkach zakupów, obowiazuja ujednolicone warunki niemieckiego przemyslu wlókienniczego.

12. Postanowienia koncowe (klauzula salwatoryjna)
Jezeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy w ramach obowiazujacej ustawy, takze w relacjach miedzy przedsiebiorcami, okaza sie niewazne, nie uchybia to waznosci pozostalych. Niewazne postanowienie zostanie zamienione w skuteczne, o ile jest to mozliwe droga interpretacji kontraktu oraz dostosowania do praktyki handlowej.
 

13.
Komisja Europejska przygotowuje platformę internetowego rozstrzygania sporów (platformę ODR): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL