tkaniny.net

Ogólne warunki zakupów (OWZ)

Warunki zakupów w sklepie tkaniny.net dotyczące osób prywatnych.
Zwracamy uwagę na następujące warunki wzajemnie zawartej umowy o dostawie zamówionego przez państwa towaru:

§1 Strona kontraktu

Stroną kontraktu jest

fabfab GmbH
Osterbrooksweg 35-45
D - 22869 Schenefeld
Niemcy

NIP: DE-815354207
HRA 6635 PI
Sąd: Amtsgericht Pinneberg

(zwany dalej „fabfab”)

Na ten adres należy kierować wszelkie reklamacje.

§2 Ceny i opłaty

Każda podana cena zawiera wszystkie podatki oraz pozostałe elementy ceny, z wyjątkiem kosztów związanych z dostawą i wysyłką.

Szczegółową tabelę zawierającą dostępne sposoby i koszty wysyłki znajdą Państwo tutaj.

Większe przesyłki mogą składać się z kilku paczek.
Maksymalny ciężar jednej paczki wynosi 20 kg.
Dostawa do skrytki pocztowej nie jest możliwa.

W przypadku dostawy do krajów spoza Unii Europejskiej powstają dodatkowe opłaty związane z cłem, podatkami itp.
Dalsze informacje na temat cła znajda Państwo na stronie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm

Wygląd towarów przedstawionych w sklepie internetowym nie jest prawnie wiążącą oferta, lecz przykładowym nieobowiązującym katalogiem online. Złożenie wiążącego zamówienia towaru znajdującego się w koszyku następuje przez kliknięcie na pole „Potwierdź zamówienie”. Potwierdzenie złożonego zamówienia następuje wraz z przyjęciem zamówienia przez wysłanie automatycznej odpowiedzi e-mail.
Przez wysłanie tego potwierdzenia e-mailem została zawarta umowa kupna-sprzedaży.

Błędy w pisaniu oraz błędy rachunkowe upoważniają nas do odstąpienia od realizacji umowy.
Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy również w przypadku, gdy towar jest niedostępny.
W tym wypadku wpłacona kwota za towar zostanie niezwłocznie zwrócona klientowi.

Treść umowy jest zapisywana w naszej bazie danych. Dane dotyczące zamówienia oraz Ogólne warunki zakupów zostaną przesłane Państwu e-mailem. Tekst umowy zostanie wysłany jednorazowo e-mailem razem z potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży. Ogólne warunki zakupów są dostępne również tutaj. Wcześniejsze zamówienia znajdą Państwo w menu klienta.

Klient może wybrać następujące formy płatności:
- zapłata z góry
- obsługa płatności PayPal
- zapłata kartą kredytową (VISA, MasterCard)

Zamówienie na rachunek jest dostępne dla wszystkich zarejestrowanych klientów po pomyślnym złożeniu pierwszego zamówienia.
Należność za towar należy zapłacić w momencie składania zamówienia.
Dostawa następuje na adres podany przez klienta (jeśli nie ustalono inaczej).
Ryzyko utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w momencie, gdy otrzymał przesyłkę, a także w przypadku, gdy otrzymał tylko element dostawy częściowej.

§3 Próbki

Każdy klient może zamówić maksymalnie 5 bezpłatnych próbek w ramach jednego zamówienia.
Za każdą dodatkową próbkę doliczana jest kwota 5 zł.
W przypadku zamówień, które dotyczą wyłącznie próbek, naliczamy ryczałtową opłatę serwisową w wysokości 15 zł.
Składając zamówienie, klient nabywa próbki i otrzymuje bon towarowy o wartości ryczałtowej opłaty serwisowej w wysokości 15 zł.

§4 Dostawa w jednym kawałku

Towar zamówiony w metrażu od 0,5 m do 5 m jest wysyłany w jednym kawałku. Zamówione tkaniny o długości ponad 5 m mogą zostać podzielone na kawałki. Jeżeli towar jest dostępny w ilości mniejszej niż 5 m, to przed wysyłką zamówienia klient otrzyma informację na ten temat.

§5 Prawo odstąpienia od kupna

Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy kupna w ciągu czternastu dni bez konieczności podawania przyczyny wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi czternaście dni od dnia,

- w którym Państwo lub ustanowiona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest dostawcą, weszła w posiadanie towarów, o ile Państwo zamówili jeden lub kilka towarów w ramach jednego zamówienia i zostały one dostarczone jednocześnie;

- w którym Państwo lub ustanowiona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest dostawcą, weszła w posiadanie ostatniego towaru, o ile Państwo zamówili kilka towarów w ramach jednego zamówienia i zostały one dostarczone osobno;

- w którym Państwo lub ustanowiona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest dostawcą, weszła w posiadanie ostatniej części przesyłki lub ostatniej sztuki, o ile Państwo zamówili towar, który jest dostarczany w kilku częściach lub sztukach.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas,

fabfab GmbH
Osterbrooksweg 35-45
D - 22869 Schenefeld
Tel.: +48 22 1168069
Fax: +49 (0)40 - 771 880 61
E-Mail: kontakt [at] tkaniny.net

o swoim zamiarze przez przesłanie jednoznacznego oświadczenia (np. listem, faksem lub e-mailem). Mogą Państwo użyć do tego celu załączonego wzoru formularza, który jednak nie jest obowiązkowy. (Mogą Państwo wypełnić wzór formularza lub inne jednoznaczne oświadczenie także w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej (http://www.tkaniny.net/about/withdrawal.htm) i przesłać je do nas. Po skorzystaniu z tej możliwości wyślemy Państwu natychmiast (np. przez e-mail) potwierdzenie o otrzymaniu Państwa oświadczenia o odstąpieniu).

Do zachowania okresu wypowiedzenia wystarczy, jeśli wyślą nam Państwo odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez upłynięciem terminu.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od tej umowy kupna jesteśmy zobowiązani do natychmiastowego zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od Państwa, w tym kosztów dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Państwa innego rodzaju dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa proponowana przez nas). Zwrot płatności nastąpi najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymamy oświadczenie o odstąpieniu od umowy z Państwa strony. Zwrot płatności następuje za pomocą tego samego środka płatniczego, z którego skorzystali Państwo przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie dokonano innych ustaleń. Przy dokonaniu zwrotu płatności nie będą Państwo zobowiązani do ponoszenia jakichkolwiek opłat.

Możemy odmówić zwrotu płatności do momentu, gdy otrzymamy z powrotem towary, lub gdy otrzymamy od Państwa dowód na to, że zostały one wysłane (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Muszą Państwo wysłać lub przekazać nam towary z powrotem natychmiast najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia przekazania nam oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres

fabfab GmbH
Retouren
Osterbrooksweg 35-45
22869 Schenefeld
Niemcy

Termin jest uznawany za zachowany, jeżeli wyślą Państwo towary przez upłynięciem czternastu dni. Bezpośrednie koszta zwrotu towarów są ponoszone przez Państwa.

Odpowiadają Państwo za jakąkolwiek utratę wartości towarów tylko wówczas, gdy utrata wartości jest konsekwencją obchodzenia się z towarami w sposób, który nie jest konieczny do sprawdzenia ich jakości, właściwości i funkcjonalności.

Wykluczenie lub wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy kupna nie obowiązuje w przypadku umów

- o dostawę towarów, które nie są w gotowej formie, i których produkcja jest zależna od indywidualnego wyboru lub decyzji klienta tudzież musi być wyraźnie dopasowana do osobistych jego wymagań;

- o dostawę towarów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu, lub których data ważności może zostać szybko przekroczona;

- o dostawę napojów alkoholowych, których cena została ustalona przy zawarciu umowy, które jednak mogą zostać wysłane najwcześniej 30 dni po zawarciu umowy i ich aktualna wartość jest zależna od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;

- o dostawę gazet, czasopism i magazynów za wyjątkiem umów abonenckich.

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów

- o dostawę towarów zamkniętych, które po usunięciu zamknięcia po dokonaniu przesyłki ze względu na ochronę zdrowia lub higieny nie nadają się do zwrotu;

- o dostawę towarów, jeżeli zostały one po dostawie ze względu na swoje właściwości nierozdzielnie zmieszane z innymi towarami;

- o dostawę nagrań głosowych lub wizualnych lub oprogramowania komputerowego w zamkniętym opakowaniu, jeżeli zamknięcie zostało usunięte po dostarczeniu towaru.

§6 Gwarancja

Gwarancja na dostarczone towary udzielana jest zgodnie z przepisami ustawy, przy czym czas trwania obowiązku udzielania gwarancji jest ograniczony na 2 lata od momentu wysłania towaru.

§7 Różnice w kolorach

Nie ponosimy odpowiedzialności za różnice w kolorach wynikłe z porównania zdjęć towaru zamieszczonych w Internecie oraz dostarczonego towaru.
Dla stwierdzenia koloru towaru, zwracamy uwagę na możliwość wcześniejszego zamówienia próbek.
Zwyczajowe w praktyce handlowej różnice w kolorach oraz niezgodności dotyczące struktury towaru miedzy dostarczoną próbką i dostarczonym towarem, albo między pojedynczymi dostawami, są nieuniknione i nie stanowią wady.

§8 Rejestracja klienta

Aby złożyć zamówienie w sklepie tkaniny.net, klient musi zaakceptować nasze Ogólne warunki zakupów oraz je potwierdzić.
Tylko wtedy system sklepu internetowego pozwoli klientowi na rejestrację i tym samym na składanie zamówień.

§9 Prawna ważność warunków kontraktowych oraz właściwy sąd

Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie, wykluczone jest obowiązywanie Prawa kupna ONZ.
Właściwym sądem rozstrzygającym spory z kupującym/zamawiającym jest, o ile dopuszczalne prawnie, sąd w Pinneberg.

§10 Prawo zachowania tytułu własności

Dostarczony towar pozostaje własnością sklepu internetowego tkaniny.net do momentu całkowitej zapłaty wszystkich istniejących roszczeń wobec zamawiającego.

§11 Ujednolicone warunki niemieckiego przemysłu włókienniczego

Wobec wszystkich stanów faktycznych, nie omówionych w niniejszych Ogólnych warunkach zakupów, obowiązują ujednolicone warunki niemieckiego przemysłu włókienniczego.

§12 Postanowienia końcowe (klauzula salwatoryjna)

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy w ramach obowiązującej ustawy, także w relacjach miedzy przedsiębiorcami, okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych. Nieważne postanowienie zostanie zamienione w skuteczne, o ile jest to możliwe drogą interpretacji kontraktu oraz dostosowania do praktyki handlowej.

§13 Internetowe rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska stworzyła platformę internetowego rozstrzygania sporów (platformę ODR):
https://webgate.ec.europa.eu/odr/ . Nie jesteśmy zobowiązani ani nie zobowiązujemy się do uczestniczenia w postępowaniu rozstrzygania sporów przed podmiotem rozstrzygania sporów z konsumentami.

Tkaniny.net używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystając z serwisu internetowego, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.