tkaniny.net

Prawo odstąpienia od kupna

Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy kupna w ciągu czternastu dni bez konieczności podawania przyczyny wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi czternaście dni od dnia,
- w którym Państwo lub ustanowiona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest dostawcą, weszła w posiadanie towarów, o ile Państwo zamówili jeden lub kilka towarów w ramach jednego zamówienia i zostały one dostarczone jednocześnie;
- w którym Państwo lub ustanowiona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest dostawcą, weszła w posiadanie ostatniego towaru, o ile Państwo zamówili kilka towarów w ramach jednego zamówienia i zostały one dostarczone osobno;
- w którym Państwo lub ustanowiona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest dostawcą, weszła w posiadanie ostatniej części przesyłki lub ostatniej sztuki, o ile Państwo zamówili towar, który jest dostarczany w kilku częściach lub sztukach;

KAby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo

fabfab GmbH
Osterbrooksweg 35-45
D - 22869 Schenefeld
T: +49 (0)40 - 609 459 111
F: +49 (0)40 - 771 880 61
E-Mail: kontakt [at] tkaniny.net

poinformować nas o swoim zamiarze przez przesłanie jednoznacznego oświadczenia (np. listem, faksem lub e-mailem). Mogą Państwo użyć do tego celu załączonego wzoru formularza, który jednak nie jest obowiązkowy. (Mogą Państwo wypełnić wzór formularza lub inne jednoznaczne oświadczenie także w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej (http://www.tkaniny.net/about/withdrawal.htm) i przesłać je do nas. Po skorzystaniu z tej możliwości wyślemy Państwu natychmiast (np. przez e-mail) potwierdzenie o otrzymaniu Państwa oświadczenia o odstąpieniu).

Do zachowania okresu wypowiedzenia wystarczy, jeśli wyślą nam Państwo odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez upłynięciem terminu.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od tej umowy kupna jesteśmy zobowiązani do natychmiastowego zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od Państwa, w tym kosztów dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Państwa innego rodzaju dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa proponowana przez nas). Zwrot płatności nastąpi najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymamy oświadczenie o odstąpieniu od umowy z Państwa strony. Zwrot płatności następuje za pomocą tego samego środka płatniczego, z którego skorzystali Państwo przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie dokonano innych ustaleń. Przy dokonaniu zwrotu płatności nie będą Państwo zobowiązani do ponoszenia jakichkolwiek opłat. Możemy odmówić zwrotu płatności do momentu, gdy otrzymamy z powrotem towary, lub gdy otrzymamy od Państwa dowód na to, że zostały one wysłane (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Muszą Państwo wysłać lub przekazać nam towary z powrotem natychmiast najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia przekazania nam oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest uznawany za zachowany, jeżeli wyślą Państwo towary przez upłynięciem czternastu dni. Bezpośrednie koszta zwrotu towarów są ponoszone przez Państwa.

Odpowiadają Państwo za jakąkolwiek utratę wartości towarów tylko wówczas, gdy utrata wartości jest konsekwencją obchodzenia się z towarami w sposób, który nie jest konieczny do sprawdzenia ich jakości, właściwości i funkcjonalności.

Wykluczenie lub wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy kupna nie obowiązuje w przypadku umów - o dostawę towarów, które nie są w gotowej formie, i których produkcja jest zależna od indywidualnego wyboru lub decyzji klienta tudzież musi być wyraźnie dopasowana do osobistych jego wymagań;
- o dostawę towarów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu, lub których data ważności może zostać szybko przekroczona;
- o dostawę napojów alkoholowych, których cena została ustalona przy zawarciu umowy, które jednak mogą zostać wysłane najwcześniej 30 dni po zawarciu umowy i ich aktualna wartość jest zależna od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
- o dostawę gazet, czasopism i magazynów za wyjątkiem umów abonenckich.
Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów
- o dostawę towarów zamkniętych, które po usunięciu zamknięcia po dokonaniu przesyłki ze względu na ochronę zdrowia lub higieny nie nadają się do zwrotu; o dostawę towarów, jeżeli zostały one po dostawie ze względu na swoje właściwości nierozdzielnie zmieszane z innymi towarami;
- o dostawę nagrań głosowych lub wizualnych lub oprogramowania komputerowego w zamkniętym opakowaniu, jeżeli zamknięcie zostało usunięte po dostarczeniu towaru.

Tkaniny.net używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystając z serwisu internetowego, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.